Duurzame energieopwekking

Onze opdrachtgevers beschikken vaak over grote dakvlakken die zich uitstekend lenen voor de opwekking van zonne energie. Velen van hen hebben wij inmiddels geholpen met onze methode van uitvragen, beoordelen, contracteren en begeleiden die wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en geoptimaliseerd. Deze methode is gericht op gegarandeerde minimale leveringseisen en een bepaalde prestatie. Een vergelijkbaar model hanteren wij voor projecten met bio massa en wind energie. Altijd kijken wij daarbij integraal naar de relevante aspecten en komen daarbij tot een optimale configuratie van het financiële model binnen de betreffende juridische, organisatorische en kwalitatieve kaders en de gewenste tijdsplanning. Indien van toepassing is hierbij ook aandacht voor processen rond participatie en draagvlak.

ZONNEPARK AVRI GELDERMALSEN 

HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN AMSTERDAM 

ALBERS ALLIGATOR 

GEMEENTE HELLENDOORN