ENERGIE

QING wil helpen de energietransitie te versnellen en doet dat door enerzijds opdrachtgevers te ondersteunen met energievraagstukken en anderzijds door zelf projecten te initiëren en te ontwikkelen.

Regelmatig krijgen wij te horen van onze opdrachtgevers dat zij ook hun steentje willen bijdragen aan de energietransitie, door bijvoorbeeld te investeren in energiebesparing of  duurzame energieopwekking zoals zon-, windenergie en biomassa. Daarnaast worden zij in toenemende mate geconfronteerd met wet- en regelgeving op dit vlak. Maar door een gebrek aan kennis, tijd of financiële middelen komen deze plannen vaak niet of onvoldoende van de grond. En daar ligt onze uitdaging! QING gelooft dat het anders kan, door samen met onze opdrachtgevers de verantwoordelijkheid te nemen.

Heeft u de kennis niet in huis over voornoemde thema’s of over bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden? Ziet u door de bomen het bos niet meer in subsidieland? Laat QING u helpen uw duurzaamheidsambities te realiseren en aan uw verplichtingen te voldoen.   QING initieert en ontwikkelt ook zelf projecten voor grootschalige duurzame energie opwekking. Via LC Energy kunnen wij volledig ontzorgen en het hele traject tot en met de exploitatie voor onze rekening nemen.