Energiebesparing

Wat niet wordt verbruikt hoeft niet te worden opgewekt. Energiebesparing dient daarom altijd de eerste stap te zijn bij energievraagstukken. QING kan de gehele energiehuishouding, zowel uw vastgoed als uw bedrijfsvoering,  onder de loep nemen. QING kan op procesniveau naar energiebesparingen kijken. De belangrijkste factoren, zoals bijvoorbeeld het financiële model, kwaliteit, capaciteit, technische haalbaarheid en milieu worden uitgewerkt. Vanuit deze combinatie én onze kennis van industriële procestechniek en energie, bereiken wij vaak veel meer dan enkel energiebesparingen. Procesoptimalisatie zoals het bedoeld is!

Naast de hoogwaardige multidisciplinaire kennis van onze consultants heeft QING ook veel kennis en ervaring met marktconsultatie en uitvoeringsbegeleiding. QING onderkent het belang van een goede vertaling van de theoretische uitgangspunten (waarop bijv. de investeringsbeslissing is gebaseerd) naar de praktijk. Kennis van de markt, de technische mogelijkheden en onmogelijkheden, de verschillende contractvormen, financieringsoplossingen, etc. zijn daarbij onmisbaar.