Engineering

Ondersteuning bij engineering wil zeggen dat QING een deel van een project of een compleet project van de opdrachtgever overneemt. Dit kan zowel op mechanisch, software en/of hardware gebied zijn. Het werken met verschillende opdrachtgevers vergt een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen werkstructuur en voorwaarden m.b.t. het ontwerp, detailleerproces en uitstraling. Het is belangrijk dat er geen onderscheid tussen eigen werk en uitbesteed werk ontstaat. Daarom zorgen wij dat ons werk voldoet aan de voorwaarden van onze opdrachtgevers,  daarbij handhaven wij de werkwijze en procedures van onze opdrachtgever.

Onze medewerkers hebben ervaring opgebouwd binnen diverse werkgebieden. Dit betekent dat er altijd iemand aanwezig is met de benodigde kennis. Door onze kennis en ervaring onderling te delen zijn wij in staat om flexibel op de vragen van onze opdrachtgever in te gaan. Dit resulteert in een goede en betrouwbare samenwerking met onze opdrachtgevers. Wanneer het om een afgebakend project gaat is het mogelijk om een vaste prijs aan te bieden. Het is ook mogelijk om de engineering op nacalculatie uit te voeren. Daarbij heeft onze opdrachtgever de regie over de werkzaamheden die verricht worden.

Op locatie of bij ons op kantoor

QING werkt samen met haar opdrachtgevers aan klantspecifieke vraagstukken. Onze medewerkers werken vanuit onze eigen kantoren te  Arnhem, Borne, Utrecht of Wageningen, maar er kan ook worden gewerkt bij onze opdrachtgever op elke gewenste locatie. Door middel van de huidige communicatievormen en softwaresystemen kan er op afstand toch nauw worden samengewerkt. De operationele invulling van onze samenwerking wordt altijd in overleg afgestemd.

GRIPPER | ORDER ENGINEERING | HARDWARE & SOFTWARE ENGINEERING  |DIGITAL TWIN