Projectnaam: Gripper

Projectomschrijving:

Onze opdrachtgever automatiseert diverse handlingprocessen. Zij hebben daarbij expertise opgebouwd in het integreren van industriële robots. Wij hebben 2 grippers ontwikkeld waarmee luxe desserts kunnen worden opgepakt. Tijdens het oppakken en verplaatsen dienen de producten op een andere steek te worden gezet. Tijdens een brainstormsessie met onze engineers hebben we een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze zijn kort uitgewerkt zodat wij onze ideeën voldoende konden toelichten bij onze opdrachtgever.

Tijdens een review met onze opdrachtgever hebben we een oplossingsrichting gekozen waar wij beiden het meeste vertrouwen in hebben. Dit concept is vervolgens uitgewerkt in een proof of principle. Dit is een eenvoudig functioneel prototype waarmee de functionaliteit van de gekozen oplossingsrichting getest en aangetoond kan worden. Met dit prototype hebben we aangetoond dat het concept functioneert. Deze aanpak wordt vaker toegepast om in een vroeg stadium te testen of het gekozen principe een realistische oplossing zal bieden.

Projectresultaat: Functioneel prototype

MEER MACHINEBOUW