Projectnaam:

Hergebruik restwarmte veevoederproducent.

Projectomschrijving:

Zoals wel vaker bij industriële organisaties was ook hier sprake van een fors warmte overschot. De studie was in eerste instantie gericht op het terugwinnen en hergebruiken van een grote hoeveelheid restwarmte, afkomstig van een koelproces), maar warmte over hebben betekent nog niet dat er voor die warmte ook meteen een goede toepassing is. Daar moet soms wat naar worden gezocht. Er is gekeken naar toepassingsmogelijkheden binnen en buiten de grenzen van het bedrijf. De eerste op basis van een Energy Service Company (ESCo). Er zijn uiteindelijk verschillende scenario’s gemodelleerd op basis van verschillende toepassingsmogelijkheden en combinaties daarvan. Omdat de toepassing de gewenste aanvoertemperatuur bepaald zijn ook aan de hergebruik-zijde scenario’s doorgerekend waarbij de kwaliteit van de warmte eerst werd verbeterd. Bijvangst van dit onderzoek was meer inzicht in het koelproces en hoe dat beter beheersbaar te maken.

Projectresultaat:

Analyse technische haalbaarheid, studie warmte exploitatie en verbetering van de beheersbaarheid van het koelproces.