Innoveren doe je samen!

De ontwikkeling van nieuwe producten, processen en systemen zijn vaak complexe projecten waarbij een duidelijke aanpak is vereist. Ondanks dat dit ontzettend mooie trajecten zijn, gaan wij  zorgvuldig om met informatie over deze projecten. Daarom kunnen we vaak inhoudelijk geen informatie delen. Maar na bijna 2,5 jaar mogen we een project dat we samen met Toyota Material Handling Nederland (TMHNL) hebben uitgevoerd toch kort toelichten. Na het realiseren van het prototype door TMHNL, is het project op Europees niveau voortgezet. Inmiddels is het nieuwe product wereldwijd beschikbaar.

TMHNL zag een kans voor een nieuw product en heeft ondanks het feit dat ze nog nooit een dergelijke ontwikkeling zelfstandig hebben uitgevoerd, toch haar nek uitgestoken om die kans te pakken. Zij hadden toch het lef om te innoveren! In die periode zijn wij door TMHNL benaderd om dit traject op te starten en sturing aan het ontwikkelproces te geven.

Het ging om een nieuw product dat het gat moest opvullen tussen een persoon bediende magazijntruck en de volledig autonome voertuigen. TMHNL wilde een systeem ontwikkelen waardoor de truck op afstand bediend kon worden door de orderpicker. Daarmee zou het mogelijk zijn om de truck, tijdens het picken van de orders, mee te laten rijden met de orderpicker. Op die manier kon er een significatie tijdsbesparing worden gerealiseerd omdat de orderpicker veel minder hoeft te lopen. De vraag was echter; Hoe gaan we dat op een veilige en ergonomische manier doen?

Wij hebben samen met TMHNL de scope van het project opgezet en uitgewerkt. Vervolgens hebben we middels een aantal innovatie sessies diverse oplossingsrichtingen en concepten voorgesteld. De uitdaging daarbij is om geen enkele optie uit te sluiten. Uiteindelijk is er een concept gekozen om verder uit te werken tot een prototype.

Innoveren doe je niet alleen. Omdat de realisatie van het concept specifieke kennis vereiste van draadloze technologieën, hebben wij een partner uit ons netwerk voorgesteld. Zij hadden de juiste kennis en expertise in huis om het prototype te ontwikkelen. Daarmee is de laatste stap in de ontwikkeling van deze innovatie gezet.

Een mooi project waarbij wij trots zijn op het feit dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze innovatie!

Zelf zien? Filmpje van de T-Mote. 


“In de zomer van 2015 worstelde Toyota Material Handling Nederland met een ontwikkelingsproject voor een op afstand bestuurde orderpicker. Recente omstandigheden in de markt hadden ons gevraagd om een soortgelijk product in een zeer korte tijdspanne te introduceren.
We besloten om een extern engineeringbedrijf te vragen voor zowel een brede blik als om ons te helpen met de strikte timing.

We kwamen in contact met QING en na een eerste ontmoeting had ik al snel het gevoel dat zij de situatie en de complexiteit van het project begrepen.
QING heeft een eerste onderzoek uitgevoerd naar de eisen, technische beperkingen en een aantal mogelijke oplossingen om op te focussen. Het uitgebreide onderzoek, maar ook een goed beheerde projectplanning leverde ons de basis voor een succesvol product. QING’s netwerk van capabele relaties bracht ons ook in contact met een ontwikkelingspartner voor de noodzakelijke prototypen die tot het eindproduct leidden.

De diensten van QING, zijn van grote waarde voor ons geweest en ik kijk terug op een succesvolle en prettige samenwerking.”

Pieter Bouman – Toyota Material Handling Nederland