Kansenkaart voor wind-energie

15 mei 2017

Maak kansen voor wind-energie direct zichtbaar

Dat QING werkt aan grootschalige zonnestroom-projecten is u waarschijnlijk bekend. Maar wist u ook dat wij daarnaast werken aan projecten waarbij andere vormen van duurzame energie opwekking te pas komen? Windenergie blijft een robuuste techniek, die veel kan bijdragen aan de energie-transitie.

Keerzijde van windenergie-projecten is dat ze in het algemeen meer tijd vergen om te ontwikkelen. Bestemmingsplanwijzigingen en vergunningsprocedures blijven helaas nog steeds langdurige processen. Voor gemeenten werkt het tijdbesparend als in één oogopslag duidelijk kan worden aangetoond, waar zich goede locaties voor windmolens bevinden; dat voorkomt dat er tijd en geld wordt besteedt aan niet-optimale locaties.

Vanuit een gemeente in Overijssel kwam dan ook de vraag of wij hierin konden faciliteren. Wij hebben voor deze opdrachtgever een plattegrond gemaakt waarin rekening gehouden wordt met de veilige afstand tot woningen, kwetsbare bouwwerken in de omgeving en wegen. Zo ontstaat een kaart waarop in één oogopslag zichtbaar is waar windturbines vanuit technisch en financieel perspectief de beste kansen hebben.

Meer weten? Onze energy consultants vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

 

Delen