Projectnaam:                    IAT.

Projectomschrijving:     

In het kader van het programma Interreg V is door de provincie Gelderland het project Interregional Automated Transport (kortweg I-AT) ingediend. Kern van de inhoud van het project “I-AT” is de samenwerking van het MKB met onderzoeksinstellingen, grote ondernemingen en overheidsinstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied in een projectconsortium, om de kennistransfer en productinnovaties in het Nederlands-Duitse grensgebied verder te bevorderen en op die manier de regionale economie de stimuleren. Dit consortium biedt behalve een vaste projectpartnerstructuur ook ruimte voor andere MKB-bedrijven om aan dit euregionale netwerk deel te nemen en ervan te profiteren. Concreet gaat het daarbij om de (door-)ontwikkeling van technische innovaties en oplossingen op het gebied van automatiseringsprocessen, ICT, kunstmatige intelligentie, meet- en sensortechnologie voor de automotive- en logistieke sector met het oog op de verdere uitbreiding van de eigen knowhow en technologische competentie op het gebied van autonoom rijden, de ontwikkeling van prototypen en de uitvoering van testreeksen in de regio zijn daarbij cruciaal. De testen met technieken voor automatisch rijden vinden plaats op oa. het vliegveld Weeze (tussen P2 en aankomst/vertrekhal), over de grens (bv Aachen-Vaals of Enschede-Gronau) in een transport corridor ( en in de FoodValley tussen Ede en Wageningen. De techniek van de automatische shuttlevoertuigen (WePods) komt voor doorontwikkeling beschikbaar. Om dit mogelijk te maken is aandacht voor (verschillen in) wet- en regelgeving en open kennisontwikkeling een belangrijke randvoorwaarde.

In WorkPackage (WP) 3 worden de Wepods ingezet, en wordt de innovatieve software voor automatisch rijden doorontwikkeld, voor twee praktijksituaties: De Foodvalley-route en Airport Weeze Shuttle. De Food-valley route loopt van het station Ede naar de campus in Wageningen. Daar rijdt de WePod automatisch en zelfstandig tussen het verkeer over de openbare weg en vervoert bv bezoekers van het station naar de campus. De software wordt daartoe doorontwikkeld om in moeilijker omstandigheden (weer en verkeer) zelfstandig en comfortabel te kunnen blijven rijden. Ook als de regelgeving dat toelaat is dat zonder steward. Naast personen vervoer wordt de mogelijkheid onderzocht om naast personen ook goederen te vervoeren zoals levensmiddelen/maaltijden (last fresh mile) en of pakketten/post. Hiertoe wordt samengewerkt met kennispartners in WP5 (Zwart UG). De routes zijn niet alleen een technisch living lab, maar hebben ook invloed op de perceptie van andere weggebruikers, aanwonenden, ethische dilemma´s en aansprakelijkheidsissues.

Projectresultaat:

Zelfrijdende ‘Last minute delivery’ op WUR campus en vliegveld Weeze.