Dat de industriële ontwikkelingen, door de opkomst van nieuwe technologieën en digitalisering, in een stroomversnelling raken is een gegeven. “Smart Industry” is een feit. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot enorme verbeteringen in productiviteit en efficiency. Maar de veranderingen en mogelijkheden maken zo snel hun intrede, dat veel bedrijven worstelen met het benutten van deze kansen, ook voor machinebouw.

Wij helpen onze opdrachtgevers met het toepassen van deze mogelijkheden en zetten ons in om bedrijven meer inzicht te verlenen in hun productieprocessen en op welke manier deze geoptimaliseerd kunnen worden. Dit kan op diverse vlakken zijn, engineering, robotisering, machinebouw, maar ook R&D en advisering. Wij nemen uw productieproces onder de loep, waarbij zowel het mechanische proces, als de integratie van huidige informatietechnologieën worden meegenomen.

Wij kijken naar alle facetten binnen dit proces, bepalen samen waar de behoefte ligt of kan komen te liggen in de toekomst. Daarbij streven wij altijd naar de meest duurzame oplossing. Onze medewerkers hebben veel kennis in huis en komen tot verrassende innovatieve en duurzame oplossingen. Machinebouw houdt tegenwoordig meer in dan het opleveren van een machine, het gaat om het integreren van kennis, techniek en materiaal, passend bij uw vraag…en QING denkt nog een stap verder met u mee.

ASSEMBLY SYSTEM | HANDLING SYSTEM