Missie

 

Met plezier duurzaam en innovatief ondernemen vanuit onze gezamenlijke passie voor techniek.

 

Visie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. De wereldbevolking groeit nog steeds gestaag. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar voedsel, (drink)water en energie zal blijven stijgen. De te verwachten schaarste vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen. Bedrijven en organisaties spelen steeds beter in op deze ontwikkelingen. Efficiënter, duurzaam en flexibeler werken en produceren zijn het gevolg.

Bovendien zorgen de snelle technologische ontwikkelingen ervoor dat innovatieve en duurzame oplossingen efficiënter kunnen worden ingezet. Maar als kennis gedreven organisatie moet je wel op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, deze kunnen toepassen en delen! En dat doen wij! QING werkt nauw samen met onderwijs- en kennisinstellingen. Onder de noemer networQING organiseren wij regelmatig, vaak in samenwerking met relaties van ons, evenementen om kennis te delen. Bovendien bieden wij scholing aan die past bij de persoonlijke interesses van onze medewerkers én er aan bijdraagt dat zij volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Wij willen een organisatie zijn waarmee onze medewerkers zichzelf kunnen identificeren, door onze plek in de maatschappij, waarbij iedereen zelf mag ondernemen onder onze paraplu. Wij willen mensen de mogelijkheid bieden om zelf de balans tussen privé en werk op te zoeken, waarbij het plezier in het ondernemen en in het werk altijd voorop staat.

Wij geloven in een toekomst waarin flexibilisering steeds meer een centrale rol gaat spelen; lange-termijnplanningen hebben nauwelijks waarde meer.  Morgen ziet de wereld er weer heel anders uit. Daarom wil QING een organisatie zijn die in staat is zich snel en effectief aan te passen aan veranderingen in onze samenleving. Waarbij plezier in ons werk echt centraal staat!

Nog meer weten over QING? Lees ons eigen magazine hier.