Procesoptimalisatie

Vaak vormen kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen, capaciteitsvergrotingen en/ of kwaliteitsverbeteringen de aanleiding om eens kritisch naar een productieproces te kijken. Maar in de praktijk blijkt, dat wanneer onze engineers vanuit een multidisciplinair team kritisch kijken naar een proces, er behalve deze factoren ook verduurzamingstoepassingen mogelijk zijn zoals energie- of CO2 reductie. Sterker nog, als vanuit bijvoorbeeld energiereductie gekeken wordt naar een proces ontstaan er vaak technische innovaties die capaciteitsverbeteringen of efficiëntieverbeteringen  automatisch met zich meebrengen en vice versa. Dat is procesoptimalisatie (mooi voorbeeld hiervan) zoals het bedoeld is en zoals het gewenst wordt in de toekomst.

De rol van QING bij bovengenoemd proces kan het meekijken en adviseren zijn tot aan het compleet ontzorgen van het totaal project tot aan de uitvoering ervan.  Een traject start met het in kaart brengen van de scope, focus en verwachtingen van de opdrachtgever. Gevolgd door een van de belangrijkste onderdelen, het in kaart brengen van het proces met al zijn afhankelijkheden.  Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van nieuwe technieken zoals Digital Twin, het digitaal nabootsten van een proces. Na analyse leidt dit tot verbeteringsvoorstellen en kansen gefocust op de scope en verwachtingen. Hierbij wordt inzicht gegeven in kosten, baten en impact in het totaal. Indien gewenst zal QING met de opdrachtgever een planning opzetten voor implementatie en dit traject begeleiden. QING zoekt altijd naar de best passende oplossing voor elke specifieke situatie. Hierbij zijn de resultaten sterk afhankelijk van het vraagstuk en de huidig status van het proces. Bijvoorbeeld;  “Kan een verbetertraject zorgen voor toename in productiecapaciteit en productkwaliteit na beperkte investeringen?”.  Zo ja, is het optimaliseren van een bestaande productielijn een uitstekende oplossing om in te spelen op de toenemende vraag vanuit de markt en hoeft er niet te worden geïnvesteerd in een compleet nieuwe productielijn.

HERGEBRUIK RESTWARMTE