QING sluit zich aan bij GMV Dutch Food Systems

07 jan 2021

Bedrijven in de agri- en foodindustrie staan voor flinke uitdagingen; een groeiende wereldbevolking, een tekort aan landbouwgrond en resources, een beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten en toenemende concurrentie. Oplossingen hiervoor worden gevonden binnen duurzame partnerschappen en samenwerkingsverbanden waarbinnen succesvolle innovatie en ontwikkeling wordt gestimuleerd en tot stand komt door het delen van elkaars kennis en expertise. Dat is hoe wij graag willen werken, ook met opdrachtgevers. En daarom zijn we sinds januari ook lid van GMV. Binnen dit samenwerkingsverband willen we door onze krachten te bundelen een significante bijdrage leveren aan het versnellen van innovatie binnen deze sectoren door het toepassen van nieuwe technologieën.

 

We investeren veel in de ontwikkeling en toepassing van technologieën zoals digital twin, simulatie, data acquisitie en data analytics. Dit zijn de sleuteltechnologieën voor de industrie in de komende jaren. Zo zijn we onder andere ook betrokken bij het NWO digital twin project.

GMV is de branchevereniging die zich inzet om het (inter)nationale imago van agrifoodmachinebouwer te versterken en de collectieve belangen van haar leden te behartigen. GMV biedt haar leden het onderscheidende netwerk voor innovatie, inspireert voortdurend met nieuwe trends en ontwikkelingen en jaagt daarbij de samenwerking tussen leden, toeleveranciers en kennispartijen aan.

GMV website

Delen