Business case inrichting additive manufacturing fabriek

Projectomschrijving:
RAMlab en QING werken samen aan een business case voor een additive manufacturing fabriek; een grootschalige ontwikkeling en een complex vraagstuk. De fabriek huisvest straks tientallen machines die on demand gecertificeerde metalen onderdelen produceren.

Goede kwaliteit en beschikbaarheid van onderdelen
RAMlab vindt dat industriële reserveonderdelen altijd beschikbaar moeten zijn, waar ze nodig zijn en wanneer ze nodig zijn. Daarnaast moeten ze ook aan de kwaliteitseisen van de eindgebruiker voldoen of deze overtreffen tegen een concurrerende prijs. Additive Manufacturing, met name Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), heeft het potentieel om de grootschalige beschikbaarheid van on-demand gecertificeerde metalen onderdelen mogelijk te maken. RAMlab’s missie is om de acceptatie van de WAAM-technologie te versnellen door haar partners gemakkelijk toegang te bieden tot de hele waardeketen.

QING simuleerde diverse scenario’s
Het printproces van de metalen onderdelen kost veel tijd en kan 100 tot wel 400 uur in beslag nemen. Andere bewerkingen in het proces hebben daarentegen kortere doorlooptijden. Hoeveel machines heb je nodig, hoeveel producten kan en wil RAMlab verwerken per jaar en hoe vertaalt zich dat naar een complete layout met een daarbij behorende investering?

QING heeft voor dit complexe vraagstuk een simulatie van het complete proces opgezet. Daarbij hebben wij alle parameters die op dit moment bekend zijn, verwerkt in het model. Zo kunnen we diverse scenario’s simuleren:

 • doorlooptijd per bewerking per product,
 • streven is een gemiddelde bezetting per bewerking van 80%,
 • snelheid van transport producten tussen de bewerkingen,
 • gewenste output.

Naast inzicht ook enorme tijdswinst
Het doel van deze simulatie is meer inzicht geven in de doorlooptijden van de producten gedurende het complete proces en de bezettingsgraad van de afzonderlijke machines in het proces.

De layout, de parameters en de logica worden in het simulatiemodel geprogrammeerd. Vervolgens is het mogelijk de simulatie uit te voeren. Naast het feit dat we meerdere scenario’s kunnen simuleren en met elkaar kunnen vergelijken, biedt simulatie nog een ander groot voordeel: tijdwinst.

1 seconde simulatie = 1 uur werkelijkheid!

Door het simulatiemodel slim in te richten en vooraf goed na te denken over het doel, kunnen we de rekenkracht en daarmee snelheid inzetten op het beoogde resultaat. Bij deze simulatie vertaalt zich dit naar simulatietijd. Iedere seconde in de simulatie is gelijk aan 1 uur in de werkelijkheid. Dit betekent dat we in 1 uur, 150 dagen productie kunnen simuleren. Daarmee kunnen wij een goede indicatie geven over de bezettingsgraad van de machines en de verwachte output over de complete lijn.

In de video is te zien hoe de bezettingsgraad (in [%]) per bewerking oploopt, naarmate er meer producten worden ingevoerd.

Belangrijke input voor business case RAMlab
Een van de belangrijkste resultaten op basis van de simulatie is dat er bespaard kan worden op meerdere bewerkingen/machines. Dit heeft direct invloed op de businesscase en de benodigde investering. Bovendien biedt de simulatie een mooie visuele onderbouwing van de businesscase.

“Voor RAMLAB gaf deze simulatie de eerste handvaten voor het inrichten van een WAAM productiefabriek. Je kunt een aantal zaken natuurlijk altijd in een excelsheet uitrekenen, maar met een groeiend aantal variabelen wordt het al snel te complex. De simulatie maakt het makkelijker en de visualisatie helpt bij de onderbouwing van de business case.” 

 • Vincent Wegener, CO-Founder & Managing Director RAMlab

https://ramlab.com/

Projectresultaat: onderbouwing business case en tijdsbesparing

Gebruikte tools en expertise:

 • Digital Twin
 • Simulatie
 • Procesoptimalisatie
 • Data-analyse
 • Robotica

Betrokken QINGs:

 • Bram van Riessen – mechanical engineer
 • Cederic Rutting – lead engineer
 • Bram de Vrught – business manager

Meer weten? Vrijblijvend verder praten? Mail Bram de Vrught: bdvrught@qing.nl.