Research, Development & Prototyping

Nu de economie weer is aangetrokken en bedrijven durven te investeren, zien we dat ook de investeringen in R&D weer toenemen. En dat is maar goed ook, want R&D zorgt voor de omzetbrengers van de toekomst.  De medewerkers binnen QING hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis op dit vlak.  Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op het gebied van R&D, of wij ontwikkelen zelf nieuwe productconcepten. Technieken zoals 3d Printing en  Virtual Reality zorgen ervoor dat wij u snel een gedetailleerd prototype kunnen voorleggen.   Maar ook het onderzoeken en ontwikkelen  van commerciële kansen tot succesvolle projecten werken wij met plezier aan mee!

ONTWIKKELSCENARIO | HERGEBRUIK RESTWARMTE | TOOL