SDE+ regeling aan de basis van grootschalig zonnepark bij Avri Geldermalsen.

19 okt 2015

Avri

In november 2014 heeft QING in opdracht van Avri Geldermalsen SDE+subsidie aangevraagd voor één van Nederlands grootste PV-projecten, een 10 mWp zonnestroominstallatie op een recent afgesloten vuilstortplaats. Een in alle opzichten “groen” project, omdat het systeem gerealiseerd wordt op grond die toch niet alternatief aangewend mag worden; er vindt dus geen verdringing van bijvoorbeeld voedselproductie plaats.

Echter, de opstelling van panelen op een stortplaats brengt ook een aantal specifieke uitdagingen met zich mee. Zo zijn de traditionele onderconstructies en funderingen van PV-veldsystemen (zoals die bijvoorbeeld in België en Duitsland gebruikt worden) hier niet toepasbaar, omdat die de afdichting van de stortplaats kunnen beschadigen. Daarnaast moet er een oplossing bedacht worden voor de weerkaatsing van zonlicht vanaf de panelen naar de nabijgelegen A15; om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties voor het langsrazende verkeer kunnen ontstaan.

Kortom, een mooi groot groenproject, maar met de nodige uitdagingen. Waaraan Avri en QING nauw samenwerken om het project voor het einde van de zomer 2016 te realiseren. Tot die tijd houden wij u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Delen