Projectnaam:

Grootschalig PV Technische Universiteit

Projectomschrijving:

Wat kan wel, wat kan niet, wat zijn de risico’s en de kansen en welke keuzes kunnen en moeten wij maken als wij zonnestroom willen. Dat was vrij vertaald de vraag aan QING. Vervolgens hebben wij de TU via ontwikkelscenario’s en  risicoanalyses gefaciliteerd en geadviseerd bij het  maken van de nodige keuzes. Hiermee is de basis gelegd onder een Europese aanbesteding.

Projectresultaat:

Ontwikkelscenario’s met Risicoanalyses.