Wet- en Regelgeving

Verduurzaming van gebouwen en bedrijfsvoering wordt steeds minder vrijblijvend en steeds meer afgedwongen vanuit wet- en regelgeving. Het klimaatakkoord van Parijs ligt hieraan ten grondslag. Het bevoegde gezag in Nederland heeft hiervoor inmiddels verschillende instrumenten tot zijn beschikking zoals de bouwvergunning, de EED of de milieuvergunning. Heeft u te maken met bevoegd gezag of wilt u weten waarmee u rekening moet houden? QING helpt u te voldoen aan uw verplichtingen.

REFERENTIE  TU | AVRI | HET VERANTWOORDELIJKE BEDRIJF