Zonnepanelen voor Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten

Ook in onze hoofdstad is QING tegenwoordig actief. Voor vier toonaangevende locaties in de Amsterdamse binnenstad is QING gevraagd het projectmanagement uit te voeren voor de realisatie van ruim 1.500 zonnepanelen. Het betreft het Conservatorium, de Nederlandse Filmacademie, de Theaterschool en de Reinwardt Academie, allemaal in eigendom van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, die de opdracht gaf.  Naast het projectmanagement hielp QING ook bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Met name de Welstandscommissie is erg kritisch op dergelijke projecten in het hart van Amsterdam. Voor toonaangevende locaties “hartje centrum” is men beducht voor de versoring van het aanzicht van de veelal historische gebouwen. Daarom is men terughoudend met het verstrekken van vergunningen voor PV-installaties.

Om die reden werden door QING ten behoeve van het vergunningentraject een aantal animaties en artist impressions gemaakt van de gebouwen inclusief de PV-installaties. Die uiteindelijk leidden tot een positieve beschikking. Zoals het er nu naar uitziet, zal de oplevering begin 2017 plaatsvinden.