Energie en Mechatronica, van nano-technologie tot productielijn

Verduurzaming in gebouwen en processen, productie automatisering, engineering en ESCo’s. QING bedenkt, onderzoekt, ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en exploiteert totaal- of deeloplossingen voor uiteenlopende problemen en verschillende markten.

Naarmate QING meer van deze procesfasen combineert, kan en wil QING meer verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat. Dat leidt tot minder faalkosten, kortere doorlooptijden en tevreden klanten. Iedere procesfase vraagt om andere competenties. QING biedt haar opdrachtgevers voor iedere procesfase de juiste competenties.

QING is jong qua organisatie en geest, maar volwassen qua expertise en ervaring. Management en staf van de QING Groep zijn gepokt en gemazeld bij verschillende typen technische dienstverleners. Dat vertaalt zich in een robuuste en bewezen aanpak van projecten en technische vraagstukken.