Nieuws

Het gebruik van technische innovaties in de agri- en foodindustrie is van groot belang

calendar icon
person icon
time icon
location icon
Technische innovatie agri food

Om uitdagingen het hoofd te bieden zal de industrie versneld innovaties moeten gaan doorvoeren. “Echter, dat is voor veel organisaties weer een uitdaging op zich”, stelt Bram de Vrught, Business Manager bij QING. “Er zitten altijd risico’s aan innovatie, want als je iets gaat ontwikkelen weet je van tevoren nooit of het gaat slagen of niet. Om de risico’s en de kosten te beperken, is het inzetten van technologieën als digital twin, data, artificial intelligence en machine learning essentieel."
Marjon Kruize interviewde Bram de Vrught voor de bijlage in het Algemeen Dagblad van 30 november.

Met technologie kunnen we de uitdagingen in de
agri- en foodindustrie aan

Door: Marjon Kruize
Bron: Analyse Nederland, Algemeen Dagblad

De agri- en foodindustrie staat voor een aantal flinke uitdagingen. Om die het hoofd te bieden is het gebruik van technische innovaties van groot belang. 

Als gevolg van de steeds verder groeiende wereldbevolking moet er steeds meer voedsel van hogere kwaliteit geproduceerd worden. “En dat allemaal terwijl het aantal beschikbare mensen voor de productie steeds kleiner wordt”, vertelt Bram de Vrught, business manager bij QING.

“Het wordt steeds ingewikkelder om mensen te vinden voor de manuele arbeid die in de land- en tuinbouw gevraagd wordt. Mensen worden vaak tijdelijk ingehuurd en dat leidt tot hogere kosten. ”Daarnaast staat de sector ook voor een flinke verduurzamingsuitdaging. “Er wordt veel geproduceerd, maar ook enorm veel weggegooid. Dat gebeurt in de gehele keten. Het is daarom van groot belang dat we onze reststromen meer waarde gaan geven, zodat er minder voedsel verloren gaat. En ook de energietransitie is een belangrijke uitdaging voor de sector.” 

Om die uitdagingen het hoofd te bieden zal de industrie versneld innovaties moeten gaan doorvoeren. “Echter, dat is voor veel organisaties weer een uitdaging op zich”, stelt De Vrught. “Er zitten altijd risico’s aan innovatie, want als je iets gaat ontwikkelen weet je van tevoren nooit of het gaat slagen of niet. Om de risico’s en de kosten te beperken, is het inzetten van technologieën als digital twin, data, artificial intelligence en machine learning essentieel. Hiermee kunnen deze innovaties eerst in een digitale omgeving getest worden, waardoor je zeker weet dat het werkt en de risico’s minder hoog zijn.” 

Daarnaast biedt die technologie volgens De Vrught ook de mogelijkheid nieuwe waarde proposities in de markt te zetten en nieuwe bedrijfsmodellen op te tuigen. “Bedrijven die zich bezighouden met digitalisering werken efficiënter en hebben te maken met kortere doorlooptijden. En dat moet ook om in te spelen op de trends in de markt, want we zien dat deze steeds meer customer driven wordt. De consument wil steeds sneller en stelt hogere eisen aan de producten. Met behulp van data leer je meer over je product en je proces en je kan daardoor meer sturen op de vraag. Daardoor kan je je product beter afstemmen op de marktbehoefte in de keten. Zeker als je alle data die je genereert aan elkaar weet te koppelen zijn daar enorme kansen te creëren. Je gaat enkel nog produceren wat nodig is, waardoor je beter aan de vraag van je klanten kan voldoen, je minder afval produceert en je minder mensen nodig hebt om dit te realiseren, omdat je bepaalde processen kunt automatiseren. Zo kan je dus verschillende uitdagingen het hoofd bieden.” 

Echter, om dat op de juiste manier te doen, moet de technologie wel op elkaar aangesloten worden. “Het gaat niet alleen om data, AI, robotisering of een digital twin, als je stappen wilt gaan maken moet je die zaken met elkaar gaan verbinden”, stelt De Vrught. “Over het algemeen zijn producenten en telers heel enthousiast over deze innovaties, maar hebben zij zelf niet de expertise in huis om hiermee de juiste verbindingen te leggen. Dan kan het goed zijn om bijvoorbeeld een ontwikkelbedrijf in de armen te nemen die kan helpen bij de implementatie.” 

En vervolgens ga je dan samen kleine stappen zetten, vertelt De Vrught. “Je wilt als bedrijf altijd weten wat het volgende stapje oplevert, hoeveel het kost en wat voor risico’s het met zich meebrengt. Door de stappen klein te houden hou je het voor de ondernemers ook behapbaar. Natuurlijk mag er groot gedroomd worden, maar door kleine stappen te zetten kan je sneller door ontwikkelen. Daarbij staan de wensen en de positie van het bedrijf centraal. Wat doen ze nu en waar willen ze naartoe? Waar zitten de uitdagingen en de kansen? Als dat duidelijk op papier staat kan gekeken worden naar de technologie en hoe deze geïntegreerd kan worden om de processen nog verder te verbeteren en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Wil je volledige controle over je innovatieproces?

Ontvang een Development Roadmap voor je innovatievraagstuk met stap-voor-stap oplossingen die getoetst zijn op risico's, haalbaarheid en voorspelbare investeringen.

Bram de Vrught
arrow down
Vragen of meer weten?
Bram helpt je graag verder.

succes icon
Verstuurd
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps, er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw.