Trends & ontwikkelingen

Gecontroleerd energiebeheer in Vertical Farming

calendar icon
person icon
time icon
location icon
Gecontroleerde energiebeheer in Vertical Farming

De verticale landbouwindustrie heeft aanzienlijke uitdagingen ondervonden tijdens de recente energiecrisis door snel stijgende en sterk fluctuerende energieprijzen. Deze industrie is energie-intensiever dan andere vormen van landbouw. Energie is een van de grootste kostenposten en de stijgende energieprijzen kunnen het verdienmodel serieus in gevaar brengen. Lees hier welke stappen je als bedrijf in de vertical farming kunt nemen om weer grip te krijgen op het energieverbruik en de kosten kan verlagen.

Productieproces met hoge energiekosten

De groenteteelt vraagt om veel energie voor verlichting, verwarming, koeling en ventilatie. Het grootste deel van deze energievraag wordt vaak door een centrale installatie geleverd. De toekenning van de energievraag aan processen is lastiger te herleiden.

Veel ondernemers hebben daardoor beperkt inzicht in de energiehuishouding en geen manier om energieverbruik aan processen of ruimtes toe te kennen. Dit weerhoudt ze ervan om besparingsopties te identificeren en te implementeren.

Hierdoor verliezen vertical farmers controle op energiekosten. Stijgende energiekosten kunnen slechts beperkt worden doorbelast, waardoor het verdienmodel tenietgedaan wordt bij hoge energiekosten en de ondernemer kwetsbaar blijft.

Gecontroleerde energiebeheer in Vertical Farming
In dit diagram is te zien waar de elektriciteit binnen deze sector vertical farming gemiddeld naartoe gaat. Zo is bijvoorbeeld te zien dat het grootste gedeelte van de benodigde elektriciteit wordt gebruikt voor koelen (temperatuurregulatie) van de ruimten en het verlichten van de planten.

Grip op de energiehuishouding

Om de kwetsbaarheid te reduceren en het verdienmodel robuuster te maken moet men toe naar voorspelbare en beheersbare energiekosten.

Inzicht krijgen in de huidige situatie is een essentiële eerste stap om het probleem grondig aan te pakken. Om vervolgens de huidige situatie te gaan vergelijken met zogenaamde benchmark-waarden. Hierdoor kom je er achter waar de kansen liggen. Als de problemen helder zijn, kun je aan de slag en doelen stellen.

We hebben een 4-stappenplan opgesteld, om je op weg te helpen. Hiermee kun je de controle over jouw energiehuishouding terugkrijgen en de kosten verlagen.

Stap 1: Wie zijn de grootverbruikers van energie?

Om inzicht te krijgen is de eerste stap een grondige inventarisatie doen van de grootverbruikers van energie. Op basis van (verbruiks)data kan je de energiehuishouding in kaart brengen. Als deze data niet voorhanden is wordt een energiemonitoringssysteem geplaatst, waarmee het energieverbruik tot op machineniveau op hoge resolutie wordt gevisualiseerd.

Stap 2: Potentiële oplossingen in kaart brengen

Na het identificeren van de grootste energieverbruikers, kunnen er energiestroom diagrammen gecreëerd worden om de complexe energiehuishouding inzichtelijk te maken. Hierbij kan je zelfs het elektriciteitsverbruik per ruimte gedetailleerd in kaart brengen.

Gecontroleerde energiebeheer in Vertical Farming
Hierboven zie je Sankey diagram, dit wordt gebruikt voor het weergeven van alle energiestromen binnen een productieproces, dus waar komt alle energie vandaan en waar stroomt het heen. In dit geval gaat het over het volledige productieproces van het runnen van een vertical farm.

Stap 3: Benchmarken en rangschikken

De volgende stap is om het energieverbruik van jouw bedrijf te vergelijken met theoretische benchmarks om te ontdekken waar energie onnodig verspild wordt. Dan ga je alle mogelijke oplossingen rangschikken op basis van hun potentieel voor energie- en kostenbesparing, met inachtneming van de complexiteit en de benodigde investeringen.

Stap 4: concreet plan

Op basis van de rangschikking identificeer je laaghangend fruit en stel je een energietransitie plan op. Er worden plannen gemaakt hoe de toekomstige aanpassingen en veranderingen goed gemonitord kunnen worden. De concrete resultaten kunnen zo snel mogelijk gekwantificeerd worden. Ook wordt er gekeken naar welke gerangschikte besparingsoplossingen mogelijk verder onderzoek vereisen om grotere besparingen te identificeren.

Stan de Groot
arrow down
Vragen of meer weten?
Stan helpt je graag verder

In de praktijk

Hier laten we een praktijkvoorbeeld zien waar het stappenplan is toegepast.

Een toonaangevende vertical farmer bevond zich in een energiecrisis. Het energieverbruik lag aanzienlijk boven de industrienorm. QING heeft deze opdrachtgever geholpen om het verbruik te verlagen en kosten te besparen.

QING heeft een besparingspotentieel van 3.000.000 kWh geïdentificeerd (ter waarde van €350.000 per jaar, gebaseerd op de energieprijzen van september 2023), wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ~1150 huishoudens. De implementatievoorstellen zijn gepresenteerd om deze besparingen te realiseren. Dit vertegenwoordigt een indrukwekkende reductie van 40% in het energieverbruik!

Op basis van de rangschikking van mogelijke oplossingen zijn gedetailleerde projectvoorstellen ontwikkeld. Hieruit bleek dat een aanpassing van de luchtvochtigheid in de kassen aanzienlijke besparingen kunnen opleveren. Bovendien brandden lampen 30% van de tijd in kamers waar op dat moment geen gewassen stonden, dit is slim en eenvoudig op te lossen door slimme belichting toe te passen.

Metingen en data lieten zien dat er ook kansen zaten in het beter reguleren van het interne klimaat op de locatie. Aanpassingen in de temperatuur en ventilatie in bepaalde groeikamers zouden drastische besparingen opleveren.

Naast verbeteringen in het bestaande systeem keek QING ook naar hoe het totale design van het energiesysteem veranderd kon worden. Er is onderzocht of er mogelijkheden waren om gebruik te maken van de buitenlucht voor de koellast, of gebruik te maken van warmte van verschillende machines te benutten voor de temperatuurregeling in de fabriek.

Als ze erin slagen om de voorgestelde verbeteringen door te voeren, kunnen zij duurzaam blijven groeien met een gezonde energie-infrastructuur. De 40% reductie in energieverbruik positioneert het bedrijf gunstig om hun productiecapaciteit voor de toekomst uit te breiden en hun positie op de markt te versterken.

Controle over de energiehuishouding

Wat zijn de voordelen van het verkrijgen van controle over de energiehuishouding op dit moment?

  • Toekomstbestendigheid  
  • Robuuster en winstgevender verdienmodel
  • Duurzaam doorgroeien met een gezonde energie-infrastructuur
  • Versterking van de positie in de markt

Wanneer je hiermee aan de slag gaat, is het cruciaal om niet alleen een plan op te stellen met WAT je gaat doen, maar vooral HOE je het gaat uitvoeren.

Ben jij klaar om de eerste stap te zetten en wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Stan, hij vertelt je er graag meer over!

succes icon
Verstuurd
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps, er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw.