Nieuws

Robotica seminar WUR: data slim en respectvol delen, anders wordt robotisering in agrifood niks

calendar icon
person icon
time icon
location icon
data-inzetten-robotisering

Data wordt gezien als het nieuwe goud. Bedrijven zijn nog huiverig om dit te delen. Toch zullen we volgens Marcel van Haren van FME over deze drempel heen moeten stappen. “Anders wordt het in gang zetten van robotisering, maar ook verduurzaming, in de agrifood heel erg lastig”, aldus Van Haren tijdens een robotica seminar op de WUR.

Bron: www.vmt.nl

Auteur: Annemiek Jorritsma
Gastauteurs: Marcel van Haren en Meshy Ujvari

Na twee jaar afwezigheid bruist het weer op de campus van Wageningen University. Zo’n 25 deelnemers uit de agrifood- en techsector hebben zich op 17 maart jl. in Phenomea Plaza van de universiteit verzameld voor het Robotica-seminar van Wageningen Academy in samenwerking met Agro Food Robotics.

Gedegen datastrategie

Rutger Vlek, DLO onderzoeker bij Wageningen Food &Biobased Research trapt de ochtend af via video. Hij maakt de groep wegwijs in Artificial Intelligence en bespreekt verschillende AI technieken en toepassingen. Welke AI-techniek of -toepassing het beste is, hangt af van de aard van het probleem. “Zorg dus dat je weet wat je wilt bereiken met AI en ‘zoek’ er vervolgens de juiste oplossing bij.”

Vlek zoomt in op één toepassing, machine learning, en legt uit hoe een algoritme leert inclusief de randvoorwaarden die dit tot een succes maken. “Met alleen de (juiste) data ben je er nog niet, een gedegen datastrategie brengt zinvolle data uit verschillende bronnen en formaten samen. Bovendien is minstens zo belangrijk kennis over data en achtergrondkennis zodat je die kennis in voor algoritmes begrijpelijke vorm kunt vastleggen.”

De veranderende markt vraagt om meer
operationele flexibiliteit

Erik Pekkeriet, programma manager bij Agro Food Robotics beschrijft de veranderende markt die de komende jaren alleen nog maar meer operationele flexibiliteit zal vragen. Verschillende verpakkingen, variatie inproduct(concepten), het tegengaan van voedselverspilling en de steeds verdere inmenging van de consument. Er zijn genoeg uitdagingen en knelpunten in agrifood.

Het vergt anders denken over je logistieke processen. Pekkeriet: “We moeten leren van de prestaties van mensen en die prestaties analyseren om het vervolgens in te kunnen zetten door robots. Er zijn straks onvoldoende mensen in de agrifood-sector aanwezig, dus automatisering van verschillende complexe handling- en processingwerkzaamheden is onontkoombaar om te voldoen aan de operationele flexibiliteit die straks nodig is.”

Innovatie in agrifood versnellen

Ook Bram de Vrught van QING Groep benadrukt de noodzaak om in agrifood innovatie te versnellen door technologie te integreren. Hij beschrijft de sleuteltechnologieën data, AI, digital twins en geavanceerde automatisering. Wil je automatiseren? Wees je bewust wat het probleem is dat je wilt oplossen. Aan de basis staat wederom dataverzameling, waar de meeste bedrijven nog niet mee gestart zijn. “Dit is een proces dat tijd gaat kosten, maar je moet er wel mee beginnen. Bram pleit ervoor om bij de berekening van de investering niet alleen te kijken naar de hoge(re) instapkosten, maar zeker ook naar de toegevoegde waarde van geautomatiseerde processen: zo wordt de rekensom al heel anders en geeft veel meer incentive om sneller te innoveren.”

Cobots in bakkerijen

Volgens Jan Willem Addink van Olmia Robotics zijn plug-and-play cobots in de agri-food interessant vanwege onder meer de snellere terugverdientijd, betere veiligheid en hogere flexibiliteit dan industriële robots. Hij geeft een voorbeeld van gebruik van cobots in bakkerijen, waar één cobotarm verschillende handelingen kan overnemen: de handling van de bakplaten (waar de bakkers niet mee bezig willen zijn), watersnijden en palletiseren.

Aandacht voor leermodellen in agrifood

Van meten naar weten is belangrijk voor zowel teelt, processing, logistiek als de handel en de consument. Dat zegt Paul Goethals van Agro Food Robotics. Hij zoomt verder in op slimme besluitvorming in agri-food-processen en laat een reeks ontwikkelingen van WUR zien waar veel ontwikkeling zit. Zoals niet-destructieve meetmethoden met behulp van computer vision, en fenotypering. Goethals: “Een aandachtspunt is de biologische variatie van producten, een grote uitdaging in agrifood, en er wordt gewerkt aan leermodellen die dit beter kunnen afdekken.”

Technologie aan proces toevoegen

In het voedselsysteem van de toekomst is technologie voor voedselproductie een goede rentmeester van het hele aardse ecosysteem. Marcel van Haren, programmamanager Landbouw, Water & Voedsel bij FME herinnert de deelnemers eraan dat er al veel mogelijk is op technologisch gebied. “Kijk wat je nu al kunt toepassen. Blijf daarbij scherp op de toegevoegde waarde: is die er niet? Ga op dat punt dan ook geen technologie aan je proces toevoegen.”

Data is basisvoorwaarde robotisering

Het hebben van goede data is een basisvoorwaarde voor robotisering. Data is het nieuwe goud en men is daarom huiverig het te delen, zo beamen ook een paar deelnemers aan dit seminar. Maar, is de boodschap van Van Haren: “als we niet slim en respectvol data gaan delen, dan wordt robotisering en ook verduurzaming heel erg lastig."

Teun Keusters
arrow down
Vragen of meer weten?

succes icon
Verstuurd
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps, er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw.