Trends & ontwikkelingen

Draagvlak als succesfactor bij digitale innovatie

calendar icon
person icon
time icon
location icon
Draagvlak-creëren-innovatie

Innoveren in de agrisector en voedingsindustrie is tegenwoordig noodzaak. Om de uitdagingen in de sectoren aan te gaan is digitale innovatie een stap in de goede richting. Alleen een goed opgezet plan is niet voldoende om een innovatietraject te laten slagen. Draagvlak speelt hierin een grote rol en is een van de belangrijkste risicofactoren, maar het krijgt nog vaak te weinig aandacht. Op voorhand kan je niet voorspellen dat een innovatieproces vlekkeloos verloopt, maar je kunt wel streven naar een sterke start. Bij een sterke start hoort voldoende draagvlak. Maar wat is het precies en hoe creëer je draagvlak?

Draagvlak als sterke fundering voor elk innovatieproces

Er kunnen verschillende redenen zijn om te starten met innoveren: procesoptimalisatie, productontwikkeling of om het vergroten van het concurrentievoordeel. Elk innovatieproces is anders en heeft verschillende wensen en eisen, maar alle succesvolle innovatieprocessen hebben één ding gemeen: starten met voldoende draagvlak. Door draagvlak te creëren heb je een vliegende start en heb je tijdens het proces een sterke fundering.

Wat is draagvlak? Je kan spreken van voldoende draagvlak als er support is vanuit de stakeholders en werknemers van verschillende lagen uit de organisatie. Iedereen staat achter de veranderingen. De werknemers zijn het er mee eens dat binnen bepaalde processen veranderingen moeten plaatsvinden. Ze zijn bereid om mee te denken en waardevolle input te geven. Bij voldoende draagvlak staan alle neuzen dezelfde kant op. Maar, hoe bereik je dat?

Draagvlak creëren bij verandering

Het is logisch dat innovatie veranderingen met zich meeneemt en die veranderingen vinden voornamelijk plaats op de werkvloer. Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn om op de werkvloer te beginnen met het bespreken van de innovatieplannen. Medewerkers ervaren verandering niet direct als een verbetering, maar als een verstoring van een (goed) werkend proces. Wanneer een bedrijf start met onvoldoende draagvlak kunnen de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar zijn. Als niet alle betrokkenen meegenomen worden in de veranderplannen ontstaat er weerstand. De motivatie, productiviteit en effectiviteit van werknemers kan afnemen.

Draagvlak creëren

Start met helderheid, transparantie en duidelijkheid

De wens om te innoveren ontstaat - in de meeste gevallen - in het managementteam. Vanuit hier worden stappen ondernomen. In de ideale situatie is de eerste stap draagvlak creëren. Om dit te creëren is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de plannen. In de beginfase wordt vanuit het managementteam helder gecommuniceerd wat de plannen en wat het gewenste resultaat moet zijn.

Transparantie en betrokkenheid zijn in deze fase belangrijke onderdelen. Er moet helder gecommuniceerd worden en alle behoeftes worden in kaart gebracht. Als organisatie wil je natuurlijk dat alle werknemers 100% achter de plannen staan, maar dit is haast onmogelijk. Door transparantie voelt iedereen zich betrokken en ontstaat er minder weerstand. Begin klein, hak het proces in stukjes en betrek er iedereen bij. Mensen hebben over het algemeen behoefte aan duidelijkheid en een helder verwachtingspatroon over het gewenste resultaat.

Betrokkenheid zorgt voor waardevolle input

Voorafgaand aan de start van een innovatieproces wil je als eindproducent zoveel mogelijk risico’s uitsluiten en de haalbaarheid goed in kaart hebben. Innovatiewensen kan je bijvoorbeeld toetsen door slimme technologieën; zoals Simulatie en Digital Twin. Waardevolle input kan je ook dichterbij vinden, door de innovatiewensen te toetsen bij de werknemers. De meest waardevolle input is vaak afkomstig van de werknemers. Een procesoperator kan bijvoorbeeld met nieuwe inzichten komen. Werknemers met jarenlange werkervaring bezitten vaak een goudmijn aan input waar je écht iets mee kan.

Hoe creëer je draagvlak?

Om waardevolle input te kunnen verzamelen moeten alle betrokkenen zich op hun gemak voelen. Maak het aantrekkelijk voor werknemers om met ideeën te komen. Geef de werknemers tijd en ruimte om te wennen aan het idee en de veranderingen. Om dit te realiseren kun je bijvoorbeeld een innovatiesessie organiseren met je team. Het team bestaat uit werknemers van verschillende lagen uit de organisatie, allemaal vanuit zijn of haar eigen rol betrokken bij het proces.

Tijdens zo’n sessie geef je ruimte voor creativiteit en kritische vragen. Iedereen is tijdens de sessie gelijk, alle stropdassen zijn af. Het innovatievraagstuk wordt uitgedaagd en je verzamelt informatie over:

- het hoofdproces
- deelprocessen
- mogelijke risico’s
- uitdagingen en
- mogelijke oplossingen

Zo ontstaat er een innovatieplan. Er wordt een duidelijk kader neergezet, binnen dit kader is er ruimte voor creativiteit en verbeteringen. Zorg ervoor dat het plan concrete handvatten biedt voor het uitvoeren van het innovatieproces. Op deze manier streef je naar gecontroleerd innoveren.

Draagvlak bij innovatie
Will Uijting
arrow down
Vragen of meer weten?
Will helpt je graag verder

Tijdens het innovatieproces; zo blijft iedereen aangehaakt

Waardevolle input is verzameld en verwerkt in het innovatieplan, er is nu voldoende draagvlak. Het innovatieproces kan gestart worden. Een innovatieproces kan een lang traject zijn, misschien van een jaar of zelfs langer. Het gezamenlijke doel mag tijdens het traject niet uit het oog verloren worden. Hoe zorg je ervoor dat iedereen aangehaakt blijft?

Transparantie is al een paar keer aangekaart als essentieel onderdeel. Ook tijdens een innovatieproces speelt het een grote rol. Tijdens het traject moeten er voldoende contactmomenten zijn. Om dit na te streven kan een Agile-werkwijze een goede toepassing zijn. Met de Agile methode maak je het voor iedereen overzichtelijk en is het traject verdeeld in korte sprints van een paar weken. Omdat het in stukjes wordt gehakt, ontstaan er direct meerdere contactmomenten.

Om te zorgen dat iedereen blijft aangehaakt moet je als organisatie blijven vragen naar input; vooral als het even tegenzit. Blijf als gezamenlijk team opereren en deel zowel tegenvallers en mijlpalen met elkaar. Doormiddel van transparantie en betrokkenheid maak je van een grote groep mensen een team met één duidelijk doel. Soms staar je je blind op het einddoel, maar door juist met het hele team stil te staan bij de kleine successen blijft iedereen gemotiveerd. Elk klein succes moet gevierd worden.

Technologie als magische tool in
innovatieprocessen

Digitale innovatie en het inzetten van slimme technologieën brengt verschillende voordelen met zich mee. Het maakt problemen inzichtelijk en ideeën kunnen vooraf getoetst worden. Digital Twin is hier een goed voorbeeld van.

Een Digital Twin is een virtuele versie van een machine of proces, het bevindt zich in een digitale wereld. In deze wereld kan je verschillende optimalisaties en ideeën eindeloos toetsen, met minimale beperkingen. Een Digital Twin geeft dus een voorproefje van de innovatie. Door de technologie toe te passen kan je werknemers al vroeg betrekken in het innovatieproces. Digital Twin is zowel een strategische als effectieve tool: het managet veranderingen, voorziet van informatie en bevordert ontwikkelingen. Hierdoor worden ideeën tastbaar en input van werknemers kan direct verwerkt worden in de virtuele versie.

Een Digital Twin kan je tot leven laten komen met Virtual Reality. Met een VR-bril kan je operators, stakeholders en werknemers laten ervaren hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. Dit passen we vaak toe bij het ontwikkelen van automatiseringprocessen. Met VR kunnen betrokkenen de veranderingen ervaren en beoordelen, deze input kan weer gebruikt worden bij het innovatieproces.

Zet samen met QING de eerste stap richting digitale verandering

Loop je al lang met innovatietwijfels rond of ervaar je een gebrek aan draagvlak? Wij vinden de Human Factor onmisbaar en steken daarom veel tijd in het creëren van draagvlak. Neem contact met ons op als hierover eens van gedachten wil wisselen. Wij denken graag met je mee en geen enkele uitdaging is voor onze QINGs te gek.

succes icon
Verstuurd
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps, er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw.