Agri

De wereldbevolking stijgt naar 9 miljard mensen in 2050. De komende 40 jaar hebben we evenveel voedsel nodig als de afgelopen 8.000 jaar bij elkaar.

Landbouwgrond wordt schaarser en voedselproducenten krijgen meer last van klimaatverandering. Dit dwingt de Agrifood-sector om slimmer, efficiënter en duurzamer te produceren. En dan ook nog met hogere kwaliteitsnormen. Maar hoe?

agri-innovatie
agri-innovatie

QING in Efficiency

In Nederland zijn we koning in het optimaal benutten van ruimte. Met onze beperkte ruimte en sterke bevolkingsdichtheid zijn wij wereldwijd voorlopers in het efficiënter inrichten van ons productieproces. Toch moeten we nog grote efficiency slagen maken voor 2050. Dat vraagt om vaak risicovolle investeringen…

Investeringen in R&D, machines en digitalisering

Uit onderzoek van Aeternus blijkt dat voedselproducenten in Nederland jaarlijks 350 miljoen euro besteden aan R&D. Ook investeren ze 1,4 miljard euro in machines en digitalisering.

QING in Agri

De grootste uitdagingen en kansen voor Agri & Food organisaties liggen op het gebied van Automatisering, Data en Food Waste. Dankzij onze gefaseerde aanpak minimaliseren wij risicovolle investeringen dankzij virtuele simulaties zoals digital twin.

QING in Automatisering

Onze ervaring is dat Nederlandse voedselproducenten nog een enorme slag kunnen maken om de operationele kosten te verlagen. Een goed voorbeeld hiervan is het automatiseren van het productieproces. Een grote uitdaging want je hebt te maken met natuurlijk, organisch materiaal. Dat is gecompliceerd om machinaal te handelen.

QING in Data

Een mooi voorbeeld hoe QING effectief het gebruik van data inzet is een project in de vleesverwerkende industrie. Hierbij hebben we de output verbeterd van het aanvoersysteem van lege verpakkingen voor Van Loon Vlees. We hebben eerst de productieomgeving nagebouwd in de virtuele wereld met 3D simulatie software. We verzamelden data en maten door hoe snel operators over een nieuwe doos konden beschikken. Hierdoor kregen we inzicht in het huidige proces.

Op basis van deze data hebben we nieuwe scenario’s getest met verbeteringen. Bottlenecks werden zichtbaar en zo konden we op zoek gaan naar de beste route voor verbetering van het systeem. De nieuwe situatie is volledig data gedreven. Doordat we het op deze manier op haalbaarheid hebben getoetst kan Van Loon met een gerust hart de voorgestelde investeringen doen.

QING in Food Waste

De aanpak van voedselverspilling leeft bij consumenten. Ook in het productieproces is hier veel winst te behalen. Grondstoffen efficiënter gebruiken en het creëren van een circulaire economie. Door de hele keten, van Agri tot Food en eindgebruiker. Voedselverspilling voorkomen draagt bij aan onze internationale handelspositie en de groeikansen van je organisatie.

agri-innoveren

QING in investeren met laag financieel risico

Wij bieden innovatieve oplossingen op maat in de Agrifood sector. Dankzij onze gefaseerde aanpak beperken we het financiële risico tot een minimum. Bekijk de mogelijkheden op het gebied van  Productieautomatisering en Development & Mechanical Engineering.