Wageningen University & Research Case
Wageningen University & Research

Uniek timelapse systeem voor de groei van kiemen en wortels

arrow left
overview icon
arrow right

De onderzoeksafdeling Plantfysiologie van de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar het effect van zout en waterschaarste op de groei van kiemen en wortels. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het vastleggen van de effecten van de verschillende omgevingscondities op de groei. QING heeft hiervoor een timelapse systeem ontwikkeld en gerealiseerd waarmee de groei van de kiemen en de wortels wordt vastgelegd.

Opdrachtgever
Wageningen University & Research
Vraagstuk
Systeem realiseren dat het effect van omgevingscondities op de groei van kiemen en wortels vastlegt
Toegepaste tools en expertises:

Conceptontwikkeling, simulatie, systeemontwikkeling- en bouw

Grote effecten op de landbouw

Door toenemende hitte en droogte vindt wereldwijd in verschillende gebieden verzilting van de grond plaats. Zout water wordt door veel gewassen niet goed opgenomen. Dit leidt tot een beperking in groei en dus ook een minder hoge opbrengst tot gevolg. Deze ontwikkeling heeft grote effecten op de landbouw.

Planten hebben de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omgevingscondities

Dit begint al onder de grond met de ontwikkeling van de wortels en de kiemen. Om dit inzichtelijk te krijgen staat daarom in het lab van de onderzoeksafdeling een klimaatkast. Hierin staan 48 petrischalen, verdeeld in 6 batches. Voor het onderzoek is het van groot belang dat de effecten van de verschillende omgevingscondities op de groei goed vastgelegd en gedocumenteerd kunnen worden.

Wageningen University & Research Case
Wageningen University & Research Case
Wageningen University & Research Case
No items found.

Onze aanpak

Vooraf zijn de scope en requirements voor deze opstelling met het team van de Wageningen Universiteit besproken en vastgelegd. Op basis daarvan is er een conceptontwikkeling uitgevoerd en deze is middels een simulatie gevalideerd. 

Met deze simulatie konden wij onder andere de werking van het systeem testen. Daarnaast gaven we hiermee inzichten in de capaciteit en snelheid van het systeem. Vervolgens is op basis van dit werkingsprincipe het complete systeem ontwikkeld en gebouwd.

Timelapse systeem


Eigenschappen timelapse systeem

Dit unieke systeem kent de volgende eigenschappen:

  • Capaciteit voor 48 posities
  • Intervallen tussen beelden en cameraprofielen kunnen per batch worden ingesteld en getest
  • Besturingsoftware is opgezet in Python zodat het team zelf wijzigingen en optimalisaties kan aanbrengen in de software