Masévon case engineering
Masévon Group

Development versnellen met Digital Twin

arrow left
overview icon
arrow right

Masévon Group ontwikkelt en realiseert Hightech systemen en machines voor klanten uit verschillende markten. Dit doen ze onder het motto “make complex easy”. Masévon neemt de verantwoordelijkheid van het hele productieproces op zich; van ontwikkeling tot manufacturing. Ze zijn onder andere gespecialiseerd in vacuümtechnologie, system development en system integration.

Masévon wilde een Digital Twin van een nieuwe machine. Deze digitale kopie willen ze gebruiken om de software voor een nieuwe machine te ontwikkelen.

Opdrachtgever
Masévon Group
Vraagstuk
Virtual Commissioning Digital Twin/3D simulation
Toegepaste tools en expertises:

Testen en valideren

Masévon is op zoek gegaan naar een partij die een Digital Twin kan realiseren en het ook kan opleveren als eindproduct voor eigengebruik. QING is uiteindelijk naar voren gekomen als geschikte partner.

QING is aan de slag gegaan met het maken van de Digital Twin voor een nieuwe software ontwikkeling. Software Engineers van Masévon hebben een PLC-software geschreven voor de machine. De belangrijkste reden dat Masévon Digital Twin toepast is om de ontwikkelingstijd voor de klant te versnellen. Met deze technologie hoef je niet te wachten met het valideren van de nieuwe software tot dat de machine gebouwd is. In de ontwikkelingsfase kan de software tussentijds beoordeeld worden. De processen worden in een virtuele omgeving nagebouwd en in de virtuele omgeving laat je de processen proefdraaien. Met deze technologie sluit je zoveel mogelijke risico’s uit.

masévon case engineering


"De samenwerking met QING werd als erg prettig ervaren. Korte lijntjes verhogen de productiviteit. Door de sprintreviews waren we goed op de hoogte van de ontwikkeling."

Valentijn Scheifes, Masévon

Agile Aanpak

Voordat het project van start ging hebben Masévon en de engineers van QING een duidelijke specificatie opgesteld waar de Digital Twin aan moet voldoen. Nadat alle verwachtingen en requirements helder waren stelden we een plan van aanpak op. Hierdoor konden we doelgericht werken aan de implementatie van de Digital Twin.  

We kozen voor een Agile aanpak. We begonnen klein. Het plan deelden we op in verschillende fases. Per fase is er gekeken naar de complexiteit en brachten we de mogelijke uitdagingen en risico’s in kaart.

Bij het toepassen van een Agile-aanpak creëer je overzicht en behoud je controle gedurende het project. Na elke afgeronde fase wordt er geëvalueerd en is er ruimte voor bijsturing. Een Agile-werkwijze zorgt er voordat de engineers zich continu bewust zijn van de veranderende omstandigheden en ze kunnen hier snel op inspelen.  

Er zijn voldoende contactmomenten waardoor Masévon op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Masévon kon hierdoor ook hun klant makkelijk bij het proces betrekken.

No items found.

Toepassen in de praktijk

Een van de belangrijkste focuspunten tijdens het project is een goede overdracht van het product. De software engineers willen, na het opleveren van het product, zo zelfstandig mogelijk de Digital Twin kunnen besturen en aanpassen waar nodig is. De wens is om zo onafhankelijk mogelijk te zijn; bij fouten in het systeem moeten aanpassingen makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit hebben we gedaan door heldere documentatie op te leveren en door een basistraining te geven met relevante praktijkvoorbeelden.

De vele voordelen van Digital Twin

Masévon kan met de Digital Twin meerwaarde bieden voor hun eigen klanten. Met het beeldmateriaal kunnen ze de voortgang van de ontwikkeling laten zien en de klant kan aan de hand hiervan makkelijk feedback geven.

Verder:

  • kunnen meerdere Software Engineers tegelijkertijd aan de ontwikkeling van de machine werken,
  • kunnen verschillende scenario’s getest worden. Storing-scenario’s kunnen getest worden: wat gebeurt als er een sensor uitvalt of als de output niet leeg wordt gemaakt? Bottlenecks in de productie worden zichtbaar.
  • kan de Digital Twin ingezet worden voor trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld met Virtual Reality.

"Voor een volgend project waar een Digital Twin meerwaarde biedt tijdens de ontwikkeling zullen we zeker contact opnemen met QING."

Valentijn Scheifes, Masévon
Masévon-logo-digital-twin

Ook benieuwd hoe jij de voordelen van Digital Twin optimaal kan benutten binnen jouw organisatie? We hebben alles in eigen huis voor jouw innovatieproces. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen je graag meer.