Booijink melkveebedrijf batterij zonnepark
Melkveebedrijf Booijink

Hoe winstgevend is een batterij voor Zonnepark Pottie’s Gat?

arrow left
overview icon
arrow right

Bas Booijink (32) en zijn ouders hebben een melkveebedrijf en beheren 65 hectare grond. In een eerdere samenwerking met QING is een zonnepark ontwikkeld. Dankzij de onstuimige energiemarkt worden zij geconfronteerd met negatieve energieprijzen. Dit betekent dat ze juist op sommige momenten geld moesten betalen om energie terug te leveren aan het net.

Bas was nieuwsgierig naar de mogelijkheden om hun zonnepark rendabeler te maken.

Opdrachtgever
Melkveebedrijf Booijink
Vraagstuk
Is een batterij toevoegen aan zonnepark Booijink een rendabele businesscase?
Toegepaste tools en expertises:

Data analyse
Dimensionering van batterij
Technisch-economische analyse

Energie opslaan in tijden van negatieve energieprijzen

Het idee ontstond om een batterij te plaatsen bij het zonnepark die in tijden van ongunstige marktomstandigheden de energie kan opslaan, om het vervolgens te verkopen in gunstige tijden. Om de technische en financiële haalbaarheid hiervan te toetsen schakelde Bas QING in.

Werkwijze van het haalbaarheids-
onderzoek batterij

Data verzamelen van Zonnepark Pottie’s Gat

Na het opstellen van de uitgangspunten startte het project dataverzameling. Dankzij onze eerdere samenwerking met de familie Booijink voor de realisatie van het zonnepark konden we vrij gemakkelijk de energieopbrengst van het zonnepark inzien. Deze werd aangevuld met energiemarktdata om de omzetpotentie en de handelsmogelijkheden van de batterij te kunnen bepalen.

Invloedrijke variabelen bepalen

Er zijn talloze variabelen en knoppen om aan te draaien in complexe energiesystemen zoals deze. De kunst is om hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden zodat de analyse begrijpelijk en behapbaar gehouden kan worden.

Doordat we cruciale variabelen hebben vastgezet beperken we de complexiteit en omvang van het onderzoek, zonder afbreuk te doen aan het resultaat. Bijvoorbeeld:

  • Wat is de opslagcapaciteit en het vermogen van de batterij die we gaan onderzoeken?
  • In welke gevallen heeft het opslaan van energie in de batterij voorrang op het leveren van energie vanuit het zonnepark?
  • Welke energiemarkten nemen we wel en niet mee?

Door het onderzoek minder omvangrijk te maken voorkomen we dat we voor de familie Booijink veel tijd in analyses steken die uiteindelijk van beperkte meerwaarde blijken. Zo houden we de haalbaarheidsstudie efficiënt en effectief.

Simuleren hoe de batterij zich gedraagt in de fysieke wereld

Om uit te rekenen of de familie Booijink er goed aan doet om te investeren in een batterij hebben we een simulatie gemaakt. Hiermee kunnen we met de huidige marktomstandigheden testen hoe de batterij zich zou gedragen in de echte wereld en daaruit afleiden of dat winstgevend zou zijn. De simulatie berekent continu welke verdienmodellen het meest opleveren op basis van de vulgraad van de batterij, de veranderende opbrengst van het zonnepark en marktomstandigheden. Zo wordt besloten wanneer het juiste moment is om opgeslagen energie te verkopen of om balanceringsdiensten aan het net te leveren.

Op basis van de testperiode hebben we 4 optimale verdienmodellen en combinaties hiervan in kaart gebracht, inclusief het verdienpotentieel in omzet per jaar. Deze zijn uiteengezet in een winst- en verliesrekening waarin alle kosten en opbrengsten zijn gecategoriseerd per jaar.

‘’Erg prettige samenwerking met QING, ze hadden vanaf het begin altijd een duidelijke aanpak, heldere communicatie.

Bas Booijink, mede-eigenaar

Resultaat: batterij waarschijnlijk niet winstgevend in de huidige markt  

  • De winst- en verliesrekening toonde aan dat de batterij pas na 14 jaar winstgevend zou zijn, maar na 15 jaar was de batterij afgeschreven.
  • De netaansluiting kan niet volledig worden benut door de batterij, omdat het zonnepark ook op dezelfde aansluiting is aangesloten. Dat betekent dat de batterij wordt beperkt in de handelsstrategie, waardoor de batterij minder omzet kan genereren ten opzichte van een scenario waarin de batterij alleenstaand aan het net gekoppeld zou worden.
  • De energiemarkten vertonen grote prijsschommelingen. Het is onduidelijk hoe de energiemarkten zich in de toekomst gaan ontwikkelen, waardoor de onzekerheid in het verdienpotentieel van energiehandel door de batterij aanzienlijk is. Dat maakt de terugverdientijd lastig in te schatten.

Batterij alsnog realiseren in de toekomst

Ook de verwachting van een verlieslijdende businesscase is een waardevolle uitkomst voor de familie Booijink. Hiermee voorkomen ze dat ze nu investeren in iets dat niet rendabel blijkt.

Dit betekent niet dat op een later moment deze business case niet rendabel is. Batterijen worden steeds goedkoper en de regelgeving omtrent energiebelastingen en andere kostenposten verandert continu. Als de markt zich daarnaast positief ontwikkelt, kan de batterij alsnog gerealiseerd worden.

Het onderzoek heeft ook inzicht geboden in de factoren die de opbrengsten en kosten van een batterij bepalen en hoe de veranderende marktomstandigheden de businesscase beïnvloeden.

Het is niet nu of nooit, maar nu of later. De familie Booijink weet onder welke omstandigheden het financieel wel uit kan en loopt met deze kennis voor op andere zonneparken.

No items found.