Cubecold netcongestie energiekostenbesparen
CubeCold Moerdijk

CubeCold Moerdijk bestrijdt netcongestie én bespaart 600.000 euro per jaar

arrow left
overview icon
arrow right

Ontdek hoe koel- en vrieshuis CubeCold op haar locatie in Moerdijk netcongestie bestrijdt, energiekosten drastisch verlaagt en een duurzame toekomst voor voedselopslag waarborgt.

A logo with a letter cDescription automatically generated
Opdrachtgever
CubeCold Moerdijk
Vraagstuk
Netcongestie bestrijden en energiekosten verlagen
Toegepaste tools en expertises:

Energiestromen monitoren en inzichtelijk maken
Energie inkoopstrategie opstellen
Generator en zonnestroom optimaal dimensioneren

Uitdagingen van CubeCold Moerdijk

CubeCold, een toonaangevende dienstverlener in de koel- en vrieslogistiek, heeft te kampen met onvoldoende stroom als gevolg van netcongestie op de locatie in Moerdijk. Dit leidde tot onzekerheid, onbeheersbare elektriciteitskosten, en een minder efficiënte benutting van hun aansluiting. Ook werd er daardoor onnodig en inefficiënt gebruik gemaakt van dure (fossiele) energiebronnen.

Energiedoelen en groeiambities

CubeCold had meerdere speerpunten op het gebied van energie. Een van de belangrijkste was de energiekosten drastisch verlagen, zodat de toekomstige bestaanszekerheid en groeiambities van CubeCold gegarandeerd zouden zijn. Andere energiedoelen waren:  

  • Leveringszekerheid voor klanten: kwaliteit van gekoelde en bevroren producten garanderen.
  • De directe gevolgen van netcongestie op haar bedrijfsvoering verminderen
  • Overzicht, inzicht en interpretatie in energiedata op machineniveau
  • Energie-inkoopkosten verlagen om concurrerend te blijven
  • Verduurzaming van de energievoorziening  
  • Zo min mogelijk afhankelijk zijn van externe energiebronnen

​​"Dankzij de optimalisatie van QING besparen we niet alleen energiekosten, maar garanderen we ook de leveringszekerheid van ons bedrijf"

Frans van Helden, CFO bij CubeCold

Hoe CubeCold 600.000 euro aan energie bespaart per jaar

Om de benoemde energiedoelen te behalen begon QING met een algemene analyse. Er werd gekeken naar alle energiestromen binnen de gehele locatie. Hier werd data van verzameld en vervolgens geanalyseerd. Hier kwamen 5 concrete optimalisatie stappen uit.

Optimalisatie 1: Installatie Energie Monitoring Systeem voor gedetailleerd inzicht

Het elektriciteitsverbruik van alle machines werd nauwkeuriger in kaart gebracht. Hieruit bleek onder andere dat er dieper gekoeld werd dan nodig was. Een eenvoudige aanpassing met een grote besparing. Resultaat: Inzicht en overzicht in alle energiestromen en processen.

Optimalisatie 2: Nieuwe inkoopstrategie voor elektriciteit

Een complexe data-analyse toonde aan dat het voor Cube Cold Moerdijk goedkoper is om op de dagmarkt stroom in te kopen in plaats van hun elektriciteitsprijzen vast te zetten voor meerdere jaren.  
Resultaat
: € 35.000 euro verwachte besparing per jaar dankzij de gewijzigde energie- inkoopstrategie.

A group of power lines in a fieldDescription automatically generated
Optimalisatie 3: Implementatie zonnestroomsysteem op het dak

Een haalbaarheidsstudie toonde aan dat een zonnesysteem enorm rendabel zou zijn. QING begeleidde het tendertraject en nam een deel van het projectmanagement uit handen van CubeCold om een grootschalig zonnesysteem op het dak te realiseren. Resultaat: € 425.000 euro besparing door het tenderen en selecteren van een juiste partij die de panelen legt, en € 10.000 euro per jaar door een verbeterde kwantificering van de hoeveelheid zonnepanelen.

Optimalisatie 4: Optimalisatie van generatorgebruik

In het geval dat er een energievraag-piek ontstaat die de netcapaciteit overschrijdt, kunnen generatoren deze piekvraag opvangen. Een te grote generator levert onnodig hoge kosten op. Op basis van het energieverbruik is vastgesteld wat de optimale grootte van de generator is.
Resultaat: € 30.000 euro besparing per jaar dankzij doorrekening juiste generator

Optimalisatie 5: Ontwikkeling van een Energie Management Systeem voor slimme bronselectie en maximale kostenbesparing

De drie energiebronnen zonnestroom, netstroom en generatorstroom zijn optimaal op elkaar afgestemd. Zo wordt altijd de meest kostenefficiënte beschikbare energiebron aangesproken. Het aangelegde Energie Management Systeem van QING zorgt ervoor dat eerst zonnestroom, dan elektriciteit van het net en als laatste generatorstroom wordt gebruikt.
Resultaat: € 10.000 euro besparing per maand door machines minder diep te laten koelen

No items found.

Voordeel CubeCold na energie-optimalisaties

De totale kostenbesparingen op jaarbasis voor alle optimalisaties loopt op tot wel €600.000. Maar nog belangrijker: dankzij de optimalisaties streeft CubeCold naar ononderbroken groei, meer zekerheid in energiebeheer en het vermijden van onbeheersbare kosten in de toekomst. Dit zorgt voor een duurzaam voordeel nu en in de toekomst.  

​​Heb je zelf problemen met netcongestie en wil je ook je energieverbruik drastisch verlagen? Neem dan contact op met Stan.